021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

گلدن دایت عربی

طراحی رژیم غذایی به زبان عربی، انگلیسی، فارسی

نرم افزار ترک اعتیاد Access

نرم افزار مدیریت مطب ترک اعتیاد

نرم افزار ترک اعتیاد .Net

نرم افزار کلینیک ترک اعتیاد

نرم افزار مدیریت درمانگاه تحت وب

مدیریت درمانگاه تحت وب، درمانگاه تختweb، نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب تحت وب,حضور و غیاب پرسنل, پذیرش با انبار,نرم افزارپذیرش دندانپزشکی تحت وب

نرم افزار مدیریت درمانگاه با تشکیل پرونده پزشکی NET.

مدیریت کلینیک,مدیریت درمانگاه,نرم افزار مدیریت درمانگاه,نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب,نرم افزار پذیرش,نرم افزار دیسکت بیمه

نرم افزار مدیریت کلینیک ژنتیک

مدیریت درمانگاه ژنتیک,کلینیک ژنتیک,ثبت اطلاعات ژنتیک,پذیرش ژنتیک, مدیریت پزشکی,شجره نامه,نرم افزار مدیریت درمانگاه ژنتیک

نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی

نرم افزار رادیولوژی

امکانات نرم افزار تصویربردای

نرم افزار رژیم درمانی و تغذیه درمانی Master Diet Basic

هوشمند ترین پر کاربرترین و محبوب ترین نرم افزار رژیم درمانی با چهار هزار کاربر

نرم افزار رژیم درمانی ۵ Medical Diet

ساده ترین نرم افزار رژیم درمانی