021-22232907

نرم افزار Smart Diet

درباره نرم افزار
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

نرم افزار Smart Diet یکی از نرم افزارهای تغذیه درمانی شرکت سلاک طب میباشد که از زمان تولید تا به امروز جایگاه خودش را در بین کارشناسان تغذیه سراسر کشور حفظ کرده است.

قسمت تشکيل پرونده شامل:
• قابليت تشکيل پرونده براي بيماران
• محاسبه وزن ايده آل، ميزان اضافه وزن و يا کمبود وزن، کالري مورد نياز، سايزجثه و BMI، کالري تجويزي
• ارائه رژيم ثابت يک روزه براي کاهش و افزايش وزن
• ارائه رژيم ثابت يک هفته اي براي کاهش و افزايش وزن
• قابليت جستجوي پرونده بيماران
ارائه انواع رژيمها از جمله: ارائه رژيم ثابت يک روزه و يک هفته اي براي افزايش و کاهش وزن، ديابت، قلبي -عروقي و ورزشکاران
• قابليت تشکيل پروفايل هاي غذايي
• طراحي رژيم هاي افزايش و کاهش وزن، ديابت، قلبي -عروقي و ورزشکاران باقابليت جايگزيني غذا
• ارائه رژيم به روش وعده هاي هم کالري
• قابليت تجويز رژيم در3 ثانيه
• جايگزيني غذا با تنوع بالاي 90000 نوع رژيم غذايي
• محاسبه کالري مورد نياز دوران بارداري و شيردهي
• ارائه رژيم باقابليت جايگزيني براي گروه هاي افزايش و کاهش وزن، ديابت، قلبي -عروقي، ورزشکاران، نقرس
• محاسبه صدک ها و تشکيل کارت رشد براي کودکان زير 6سال و ارائه رژيم و توصيه غذايي


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

خروجي هاي نرم افزار:
• قابليت پرينت نمودار وزن و وضعيت تن سنجي بيمار در برگه سرنسخه
• چاپ توصيه هاي غذايي براي گروه هاي مختلف
• قابليت پرينت ليست جايگزيني گروه هاي غذايي
• قابليت حذف و اضافه کردن غذا به بانک برنامه
• کنترل ميانگين پروتئين، چربي، کربوهيدرات تجويزي رژيم
• قابليت رسم هرم غذايي رژيم ارائه شده و تنظيم رژيم براساس هرم غذايي
• ارائه رژيم ماه رمضان
• ارائه رژيم غذايي براساس سليقه غذايي بيمار
• ارائه رژيم همسفرگي براي افراد مختلف يک خانواده
• تشکيل الگوهاي غذايي براي بيماري هاي مختلف
• قابليت ارائه الگوي غذايي توسط بيمار و تنظيم رژيم غذايي از مشاور
• مشخص نمودن تداخلات دارو-دارو
• محاسبه کالري اطفال و رسم کليه صدک هاي رشد و قابليت پرينت نمودارهاي قد، وزن و دورسر براي اطفال، با ارائه رژيم ثابت و رژيم با قابليت جايگزيني غذا
• فرهنگ داروهاي ژنريک ايران، هلال احمر و گياهي
• دستور غذاهاي رژيمي ايراني
• دستور غذاهاي فرنگي
• پرينت اجزاي غذا در انتهاي برگه رژيم درصورت تمايل
• تجويز گياهان دارويي
• قسمت درمان بيماري هاي داخلي باقابليت جستجوي بيماري و مشاهده اطلاعات آن
• تصوير اندازه ظروف و ابعاد آنها
• قابليت ارسال پيامک براي بيماران
• قابليت جستجوي مکمل هاي غذايي و ارائه آنها به بيمار
• مشخص نمودن تداخلات دارو-غذا، غذا-دارو
• قابليت درج فعاليت ورزشي و محاسبه کالري مورد نياز ورزشکاران و ارائه رژيم متناسب با فعاليت ورزشي
• پرينت آزمايشات و داروهاي تجويزشده توسط مشاور در سرنسخه
• قابليت جستجوي منابع ويتامين ها و مواد معدني
• مشخص نمودن حداقل RDA و مقايسه با ريز مغذي ها و مواد معدني تجويز شدن در هر روز
• تجويز رژيم صد در صد منطبق با هرم غذايي
• حداکثر تنوع برنامه غذايي (درصورت تمايل)
• قابليت مشخص نمودن درصد کربوهيدرات، پروتئين و چربي از کاربر و تجويز رژيم از نرم افزار
• قابليت جستجو در راهنماي الکترونيک رژيم درماني و مشاهده نمودن کليه اطلاعات تغذيه اي بيماري اعم از درصد کربوهيدرات، پروتئين و چربي و...
• قابليت مشاهده خلاصه پرونده بيماران
• قابليت ذخيره شدن کليه تغييرات و حتي رژيم جلسات مختلف بيمار و جستجوي آنها
• قابليت تعريف سربرگ هاي مختلف و استفاده از سربرگ آماده در چاپ رژيم
• قابليت ارائه رژيم براساس ليست جايگزيني مواد غذايي
• طراحي آسان و سريعتر رژيم غذايي و کاربري آسان نرم افزار
• قابليت تفکيک کالري و آناليز کليه ريزمغذي هاي رژيم با يک کليک بر روي غذا مشخصات فني نرم افزار
• قابلیت منحصر بفرد ارسال SMS

مشخصات فني نرم افزار
• قابلیت منحصر بفرد ارسال SMS
• بانک اطلاعاتي SQL Server2008
• زبان برنامه نويسي Vb.Net
• سرعت بالا در طراحي رژيم
• امنيت و پايداري بالاي برنامه
• محيط اجراي برنامه 7,8,10,Windows2003,WindowsXP,Server,Vistaو.......
• امکان تهيه پشتيبان بصورت اتوماتيک ودستي

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 034460-03202-8


محصولات مشابه