021-22232907

نرم افزار ترک اعتیاد .Net

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

قابليت ثبت پرونده فردي و پزشکي بيماران و خانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد و ترک بيماران و ثبت کليه اطلاعات فردي و خانوادگي بيمار
امکان ثبت و محاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمار متادون مربوط به وزارتخانه و قابليت تغيير آن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت و گزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع و کامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبار متادون

مکان تهيه گزارش جامع مربوط به غيبت ها و متادون برگشتي
داراي 2سطح دسترسي براي مدير و پرستار (مدير قابليت دسترسي به انبار مالي و انبار متادون را دارد)
وجود دوره هاي درمان براساس استاندارد وزارت بهداشت
تعريف دوره هاي درمان جديد و دلخواه مانند دوره بوپرنورفين
تعريف مبالغ خدمات مانند ويزيت پزشک، ويزيت روانپزشک دريافت دارو و.. براي هر دوره درمان به صورت جداگانه
امکان ايجاد انبار براي قراردادن دارو براي هر فرد
ايجاد انباربراي پيگيري متادون ورودي و خروجي و استفاده آنها
ايجاد صندوق حسابرسي و اختصاص آن به بهيار و بقيه پرسنل
ايجاد سطح دسترسي براي پرسنل مختلف
براي هر بيمار صورتحساب مجزا صادرشده و معلوم است با چه کساني در کلينيک طرف حساب بوده است
امکان تعريف اختصار مبلغ ضمانت
امکان قسط بندي مبلغ کل دوره و مشخص نمودن بدهکاري و بستانکاري بيمار
ايجاد فرم هاي پيگيري براي مددکار، ويزيت روانپزشک، آزمايش ها
تبديل اتوماتيک دوز دارو در هنگام دريافت داروها
قابليت ارسال پيامک کوتاه بين مراکز درماني جهت کنترل متادون دريافتي بيمار
امکان وقت دهي براي ملاقات بعدي بيمار و ويزيت او توسط پزشک و يا روانپزشک
امکان ايجاد کارتابل زمانبندي براي پزشک، روانپزشک  و...
امکان ايجاد کارتابل براي بيمار
داراي قسمت روانشناسي و تشکيل  پرونده
وجود آزمون ها و تست هاي روانشناسي مثل تست کوپراسميت، خودپندارنده، اضطراب کتل و...
قابليت طراحي آزمون ها
قابليت ارسال پيامک کوتاه براي بيماران
قابليت تعريف تست ها، گروه درماني، خانواده درماني و...
نوع بانک اطلاعاتي SQL Server2005
زبان برنامه نويسي.Net
امنيت و پايداري بالاي برنامه
محيط اجرايي برنامه vista,seven,windows xp,windows2003
امکان تهيه پشتيبان به صورت اتوماتيک ودستي
امکان Server و کلاينت شدن
امکان  ايجاد تعداد نامحدود server و كلاينت
سرعت بالا در محيط شبکه

قابليت ثبت پرونده فردي و پزشکي بيماران و خانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد و ترک بيماران و ثبت کليه اطلاعات فردي و خانوادگي بيمار
امکان ثبت و محاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمارمتادون مربوط به وزارتخانه و قابليت تغييرآن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل  های وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت و گزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع و کامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبارمتادون

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 035114-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


محصولات مشابه