021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

نرم افزار ترک اعتیاد Access

نرم افزار مدیریت مطب ترک اعتیاد

نرم افزار ترک اعتیاد .Net

نرم افزار کلینیک ترک اعتیاد