021-22232907

نرم افزار ترک اعتیاد Access

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

قابليت ثبت پرونده فردي و پزشکي بيماران وخانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد و ترک بيماران و ثبت کليه اطلاعات فردي و خانوادگي بيمار
امکان ثبت و محاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمار متادون مربوط به وزارتخانه و قابليت تغيير آن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت و گزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع و کامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبار متادون
امکان تهيه گزارش جامع مربوط به غيبت ها و متادون برگشتي
داراي 2سطح دسترسي براي مدير و پرستار (مدير قابليت دسترسي به انبار مالي و انبار متادون را دارد)
وجود دوره هاي درمان براساس استاندارد وزارت بهداشت
امکان تهيه پشتيبان به صورت اتوماتيک ودستي
امکان Server و کلاينت شدن
حداکثر 2 کلاينت و يک server
نوع بانک اطلاعاتي Access

امکان تهيه گزارش جامع مربوط به غيبت ها و متادون برگشتي
داراي 2سطح دسترسي براي مدير و پرستار (مدير قابليت دسترسي به انبار مالي و انبار متادون را دارد)
وجود دوره هاي درمان براساس استاندارد وزارت بهداشت
امکان تهيه پشتيبان به صورت اتوماتيک ودستي

قابليت ثبت پرونده فردي و پزشکي بيماران و خانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد و ترک بيماران و ثبت کليه اطلاعات فردي و خانوادگي بيمار
امکان ثبت و محاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمار متادون مربوط به وزارتخانه و قابليت تغيير آن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت و گزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع و کامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبار متادون


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


محصولات مشابه