021-22232907

نرم افزار آموزش حجامت

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

آشنایی با آداب و روش های انجام حجامت و مشخص نمودن سن مناسب برای حجامت مثل حجامت خشک و مبانی تئوریک حجامت

آشنایی با روش انجام حجامت

حجامت خشک

مبانی تئوریک حجامت

مشخص نمودن ایام مناسب جهت حجامت

آموزش حجامت به روش تصویری

آداب و روش های انجام حجامت

مشخص نمودن سن مناسب برای حجامت

آشنایی با روش انجام حجامت

حجامت خشک

مبانی تئوریک حجامت

مشخص نمودن ایام مناسب جهت حجامت

آموزش حجامت به روش تصویری

آداب وروش های انجام حجامت

مشخص نمودن سن مناسب برای حجامت

آشنایی با روش انجام حجامت

حجامت خشک

مبانی تئوریک حجامت

مشخص نمودن ایام مناسب جهت حجامت

آموزش حجامت به روش تصویری

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032352-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


محصولات مشابه