021-22232907

نرم افزار آموزش کاهش وزن

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

این نرم افزار با قابلیت تجویز رژِیم و مشخص کردن اطلاعات بیمار مانند میزان اضافه وزن ،وزن مطلوب و...می توانند در کاهش وزن به شما کمک نماید.

این نرم افزار دارای بخش فهرست جایگزینی بوده که در صورت تمایل می توانید غذای دیگری را جایگزین غذای تجویزی نمایید.

نرم افزار کاهش وزن دارای بخش آموزشی بوده و شما می توانید اطلاعات کاملی از کاهش وزن به روش صحیح را آموزش بینید.

رژیم این نرم افزار  دارای قابلیت پرینت می باشد.

در بخش آموزشی این نرم افزار شما می توانید درباره تمامی اطلاعات مربوط به کاهش وزن و روش های آن اطلاعات کسب کرده و با انواع کاهش وزن آشنا شوید.

در بخش نرم افزار کاهش وزن شما می توانید اطلاعات تن سنجی خود و یا بیمار را وارد کرده مانند: وزن، قد، دور مچ، جنسیت سپس نرم افزار برای شما میزان اضافه وزن، وزن مطلوب و ایده آل را مشخص می کند و به شما کالری پیشنهادی میدهد.

نرم افزار آموزش کاهش وزن دارای دو بخش

1)بخش آموزشی

2)بخش نرم افزار و کاربردی آن می باشد.

در بخش آموزشی این نرم افزار شما می توانید درباره تمامی اطلاعات مربوط به کاهش وزن و روش های آن اطلاعات کسب کرده و با انواع کاهش وزن آشنا شوید.

در بخش نرم افزار کاهش وزن شما می توانید اطلاعات تن سنجی خود و یا بیمار را وارد کرده مانند: وزن،قد، دور مچ، جنسیت سپس نرم افزار برای شما میزان اضافه وزن

وزن مطلوب و ایده آل را مشخص می کند و به شما کالری پیشنهادی میدهد.

شما می توانید مشخص کنید در هفته نیم کیلو و یا یک کیلو وزن کم کنید.

نرم افزار به شما رژیم یک هفتگی داده و می توانید آن را پرینت بگیرید و در صورت تمایل به تغییر رژیم می توانید از فهرست جایگزینی استفاده نمایید.

مانند: یک کف دست نان سنگک = چهار کف دست نان لواش

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032283-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.