021-22232907

نرم افزار آنالایزر مواد غذایی

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

محاسبه بیشتر از چهل نوع ریز مغذی غذای ترکیبی

مشخص کردن میزان کالری مصرفی

قابلیت رسم نمودار رژیم غذایی شما

قابلیت تنظیم رژیم بوسیله خود کاربر

محاسبه بیشتر از چهل نوع ریز مغذی غذای ترکیبی

مشخص کردن میزان کالری مصرفی

قابلیت رسم نمودار رژیم غذایی شما

قابلیت تنظیم رژیم بوسیله خود کاربر

تعیین ویتامین ها و املاح غذاهای مصرفی شما

تطبیق غذاهای مصرفی با استاندارد مورد نیاز روزانه (RDA)

مقایسه ریز مغذی های دریافتی با استاندارد بین المللی (RDA)

محاسبه بیشتر از چهل نوع ریز مغذی غذای ترکیبی

مشخص کردن میزان کالری مصرفی

قابلیت رسم نمودار رژیم غذایی شما

قابلیت تنظیم رژیم بوسیله خود کاربر

تعیین ویتامین ها و املاح غذاهای مصرفی شما

تطبیق غذاهای مصرفی با استاندارد مورد نیاز روزانه (RDA)

مقایسه ریز مغذی های دریافتی با استاندارد بین المللی (RDA)

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032354-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.