021-22232907

نرم افزارآموزش تغذیه و فشار خون

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

علایم و شیوع فشارخون در سنین مختلف

تجویز رژیم غذایی هقتگی

تعیین وزن و کالری مناسب

فشارخون سیستولیک و دیاستولیک

تعیین وزن و کالری مناسب و مشخص کردن میزان اضافه وزن

تجویز رژیم های غذایی هفتگی برای کنترل فشار خون

تعریف فشار خون اولیه ،فشار خون ثانویه

فشار خون سیستولیک ،فشار خون دیاستولیک

علایم و شیوع فشارخون در سنین مختلف

تاثیر BMI در فشار خون

تعیین وزن و کالری مناسب و مشخص کردن میزان اضافه وزن

تجویز رژیم های غذایی هفتگی برای کنترل فشار خون

تعریف فشار خون اولیه ،فشار خون ثانویه

فشار خون سیستولیک، فشار خون دیاستولیک

علایم و شیوع فشارخون در سنین مختلف

تاثیر BMI در فشار خون

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032368-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.