021-22232907

نرم افزار آموزش تغذیه قلبی و عروقی

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

تعیین وزن و کالری مناسب و مشخص کردن میزان اضافه وزن

تجویز رژیم غذایی هفتگی بیماران قلبی-عروقی

ارتباط روش زندگی و بیماری های قلبی - عروقی

بیماری عروق کرونر قلب بعد از سکته قلبی

تعیین وزن و کالری مناسب و مشخص کردن میزان اضافه وزن

تجویز رژیم غذایی هفتگی بیماران قلبی-عروقی

ارتباط روش زندگی و بیماری های قلبی - عروقی

بیماری عروق کرونر قلب بعد از سکته قلبی

تعیین وزن و کالری مناسب و مشخص کردن میزان اضافه وزن

تجویز رژیم غذایی هفتگی بیماران قلبی-عروقی

ارتباط روش زندگی و بیماری های قلبی - عروقی

بیماری عروق کرونر قلب بعد از سکته قلبی

اثر رژیم غذایی در بروز بیماریهای قلبی - عروقی

رابطه دیابت با بیماری های قلبی و عروقی

تاثیر ورزش بر جلوگیری از بیماری های قلبی - عروقی

تاثیر کلسترول و تری گلیسیرید بر بیماری های قلبی - عروقی

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032374-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.