021-22232907

نمایندگان شرکت سلاک طب

جناب آقای زینلی
تلفن تماس: کشور: ایران شهر: استان خراسان
آقای مهندس مخلباف
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: اراک
مهندس نوری زاده
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: تبریز
آقای مهندس بصیری
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: بابل
آقای مهندس درامامی
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: قم
اخبار
مهار استرس در یک دقیقه

مهار استرس در یک دقیقه

حضور جناب آقای دکتر صفی خانی در نمایشگاه الکامپ

حضور جناب آقای دکتر صفی خانی در نمایشگاه الکامپ

پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

ما را دنبال کنید

دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر

دریافت مشاوره رایگان