021-22232907

نمایندگان شرکت سلاک طب

جناب آقای زینلی
تلفن تماس: کشور: ایران شهر: استان خراسان
آقای مهندس مخلباف
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: اراک
مهندس نوری زاده
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: تبریز
آقای مهندس بصیری
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: بابل
آقای مهندس درامامی
تلفن تماس: - کشور: ایران شهر: قم
اخبار
پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

هشتمین کنگره مکمل های غذایی و رژیمی

هشتمین کنگره مکمل های غذایی و رژیمی

نکات مهم رژیمی برای زندگی سالم

نکات مهم رژیمی برای زندگی سالم

ما را دنبال کنید

دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر

دریافت مشاوره رایگان