021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

نرم افزار رژیم درمانی medical diet 7

نرم افزار رژیم درمانی، نرم افزار تغذیه درمانی، تغذیه، رژیم، سلاک طب، نرم افزار سلاک طب، نرم افزار رژیم درمانی سلاک طب

نرم افزار رژیم درمانی ۵ Medical Diet

ساده ترین نرم افزار رژیم درمانی