021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

نرم افزار آزمایشگاه | امکانات نرم افزار آزمایشگاهی سلاک طب

نرم افزار جامع و هوشمند با قابلیتهای تعریف جعبه ازمایش ،ارائه فهرست بیماران نیازمند آزمایشات دوره ای و هشدار مجدد، قابلیت تعریف دیسکت بیمه های مختلف و ....