021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

نرم افزار مدیریت دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت درمانگاه دندانپزشکی .Net

نرم افزار دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت درمانگاه دندانپزشکی .Net

نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی

نرم افزار مدیریت مطب دندانپزشکی