021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

نرم افزار درمانگاه | ویژگی نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب

نرم افزار مدیریت درمانگاه تحت وب

مدیریت درمانگاه تحت وب، درمانگاه تختweb، نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب تحت وب,حضور و غیاب پرسنل, پذیرش با انبار,نرم افزارپذیرش دندانپزشکی تحت وب

نرم افزار مدیریت درمانگاه با تشکیل پرونده پزشکی NET.

مدیریت کلینیک,مدیریت درمانگاه,نرم افزار مدیریت درمانگاه,نرم افزار مدیریت درمانگاه سلاک طب,نرم افزار پذیرش,نرم افزار دیسکت بیمه

نرم افزار مدیریت کلینیک ژنتیک

مدیریت درمانگاه ژنتیک,کلینیک ژنتیک,ثبت اطلاعات ژنتیک,پذیرش ژنتیک, مدیریت پزشکی,شجره نامه,نرم افزار مدیریت درمانگاه ژنتیک

نرم افزار جامع مدیریت درمانگاه سلاک طب NET.

درمانگاه ,نرم افزار مدیریت درمانگاه, نرم افزار مدیریت کلینیک, مدیریت مراکز درمانی,کلینیک,نرم افزار درمانگاه سلاک طب,درمانگاه تحت وب