021-22232907

محصولات شرکت سلاک طب

از مزایای بهره وری از این نرم افزارها، افزایش رضایت مندی بیماران، صرفه جويي در وقت، كاهش حجم كار ، جلوگیری از خطاهای انسانی و کاهش نیاز به نيروي انساني مي باشد.

پایش سلامت کارکنان (طب کار)تحت وب

نرم افزار پایش سلامت

نرم افزار طب کار

این نرم افزار با قدمت ترین و یکی از کاملترین نرم افزارهای طب کار و پایش سلامت کارکنان است که هم جهت کارگاه ها و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد و هم جهت سازمانهای اداری و نظامی. گزارشات کاملی جهت سنجش سطح سلامت کارکنان و فراوانی بیماری ها قابل تهیه است. این نرم افزار با فرم های پنج صفحه ای وزارت بهداشت تطبیق داده شده است و علاوه براین امکانات ثبت ویزیت و مراجعات سرپایی و استفاده از قلم نوری د