021-22232907

فرهنگ دارویی – آزمایشگاهی

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

فرهنگ دارویی:

جستجوی آسان دارو ها به سه روش

بررسی تداخلات دارویی

فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال احمر و گیاهی مطابق با جدیدترین لیست داروها

امکان بازیابی نسخ آماده و از قبل طراحی شده جهت بیماران

امکان چاپ نسخه همراه با سرنسخه

امکان چاپ آموزشبیمار در مورد داروها

فرهنگ آزمایشگاهی:

محموده تغییرات آزمایشات

روش های نمونه گیری

مبنای فیزیولوژیک

تفسیر آزمایشات

جستجوی آسان دارو ها به سه روش

بررسی تداخلات دارویی

فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال احمر و گیاهی مطابق با جدیدترین لیست داروها

امکان بازیابی نسخ آماده و از قبل طراحی شده جهت بیماران

امکان چاپ نسخه همراه با سرنسخه

امکان چاپ آموزش بیمار در مورد داروها

امکان اضافه کردن به فهرست تداخلات دارویی توسط کاربر

فرهنگ دارویی:

جستجوی آسان دارو ها به سه روش

بررسی تداخلات دارویی

فرهنگ کامل داروهای ژنریک، هلال احمر و گیاهی مطابق با جدیدترین لیست داروها

امکان بازیابی نسخ آماده و از قبل طراحی شده جهت بیماران

امکان چاپ نسخه همراه با سرنسخه

امکان چاپ آموزش بیمار در مورد داروها

امکان اضافه کردن به فهرست تداخلات دارویی توسط کاربر

فرهنگ آزمایشگاهی:

محموده تغییرات آزمایشات

روش های نمونه گیری

مبنای فیزیولوژیک

تفسیر آزمایشات

علل غیر طبیعی بودن نتیجه آزمایشات

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032347-03202-8


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


محصولات مشابه