021-22232907

نرم افزار تغذیه ورزشکاران

درباره نرم افزار
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

نرم افزار تغذیه ورزشکاران به شما کمک میکند تا کالری مصرفی ورزشکار متناسب با رشته ورزشی را مشخص و یک رژیم مناسب جهت استفاده ورزشکار تجویز نمایید.

مصرف مکملها، ویتامین ها و....


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تعیین کالری مصرفی ورزشکار متناسب با رشته ورزشی

تجویز رژیم مناسب جهت ورزشکار در زمان قبل، نزدیک و بعد مسابقه

نقش تغذیه در بهبود عملکرد ورزشکاران

آشنایی با منابع تامین انرژی

نقش پروتئین ها در رژیم غذایی ورزشکاران

اهمیت مصرف مایعات در برنامه غذایی ورزشکاران

تعیین کالری مصرفی ورزشکار متناسب با رشته ورزشی

تجویز رژیم مناسب جهت ورزشکار در زمان قبل، نزدیک و بعد مسابقه

نقش تغذیه در بهبود عملکرد ورزشکاران

آشنایی با منابع تامین انرژی

نقش پروتئین ها در رژیم غذایی ورزشکاران

اهمیت مصرف مایعات در برنامه غذایی ورزشکاران

الگوی مصرف مایعات در برنامه غذایی ورزشکاران

الگوی مصرف مایعات در ورزش

مصرف مکمل ها و ویتامین ها و املاح معدنی در ورزشکاران

روش های افزایش حجم عضله

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 032364-03202-8