021-22232907

نرم افزار رژیم درمانی medical diet 7

درباره نرم افزار
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

قابليت پرونده سازی برای بيماران

محاسبه وزن ايده آل، ميزان اضافه يا کمبود وزن، کالري مورد نياز، سايز جثه، BMI، کالري تجويزی

ارائه رژيم ثابت يک روزه و يک هفته اي کاهش و افزايش وزن، ديابت، قلبي – عروقي، ورزشکاران

چاپ توصيه های غذايي برای گروه هاي مختلف

قابليت پرينت نمودار وزن و وضعيت تن سنجی بيمار در برگه سر نسخه

 

 

 


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

·         قابليت پرونده سازی برای بيماران با امکان جستجوی پرونده

·         محاسبه وزن ايده آل، ميزان اضافه يا کمبود وزن، کالري مورد نياز، سايز جثه، BMI، کالري تجويزی

·         ارائه رژيم ثابت يک روزه و يک هفته اي کاهش و افزايش وزن، ديابت، قلبي – عروقي، ورزشکاران

·         چاپ برنامه رژیمی و توصيه های غذايي برای گروه هاي مختلف

·         قابليت پرينت نمودار وزن و وضعيت تن سنجی بيمار در برگه سر نسخه

 

 

·         قابليت پرونده سازی برای بيماران

·         محاسبه وزن ايده آل، ميزان اضافه يا کمبود وزن، کالري مورد نياز، سايز جثه، BMI، کالري تجويزی

·         ارائه رژيم ثابت يک روزه و يک هفته اي کاهش و افزايش وزن، ديابت، قلبي – عروقي، ورزشکاران

·         چاپ توصيه های غذايي برای گروه هاي مختلف

·         قابليت پرينت نمودار وزن و وضعيت تن سنجی بيمار در برگه سر نسخه

.         کنترل ميانگين پروتئين، چربی و کربوهيدرات تجویزی

.         امکان فيلتر درشت مغذی ها و ریز مغذی ها و

.         قابليت جایگزین کردن محدود غذا و ..

 

 


محصولات مشابه