021-22232907

طراحی برنامه تمرین ویژه مربیان

درباره محصول
امکانات نرم افزار
توضیحات نرم افزار
فضای نرم افزار

نرم افزار طراحی برنامه تمرین به صورت آنلاین و آفلاین با امکان دسترسی مراجعین برای مشاهده برنامه تمرین و حرکات

در این نرم افزار شما می توانید برنامه تمرین مراجعین خود را تنظیم نموده، برای آن ها مکمل تجویز کرده و حتی در صورت تمایل با تهیه نرم افزار رژیم درمانی سلاک طب برنامه غذایی آن ها را نیز تنظیم نمایید.

این نرم افزار امکان دسترسی وب دارد یعنی در صورت تمایل مربی میتواند به مراجعین خود دسترسی داده تا بتوانند پروفایلی داشته باشند و داخل پروفایل خود برنامه تمرینشان را مشاهده کنند.

به غیر از مشاهده برنامه تمرین امکان نمایش ویدئویی و تصویر تمرین نیز برای فرد وجود دارد.

سایر امکانات نرم افزار را در قسمت امکانات نرم افزار مطالعه بفرمایید.

طراحی برنامه تمرین به صورت آنلاین و آفلاین با امکان دسترسی مراجعین برای مشاهده برنامه تمرین و حرکات

 

 • در این نرم افزار شما برای هر فرد می توانید تشکیل پرونده بدهید
 • جستجوی پرونده ها بر اساس روش های مختلف امکان پذیر است (نام خانوادگی ، کدملی و..)
 • در این نرم افزار بخشی برای طراحی برنامه تمرین در نظر گرفته شده است
 • بر اساس تمرین های موجود در نرم افزار شما می توانید تمرینات پیش فرض مختلفی را طراحی نموده و از برنامه های پیش فرض تان برای افراد استفاده کنید به عنوان مثال (بدنسازی بانوان مبتدی-آقای مبتدی و...)
 • نرم افزار دارای بانک پیش فرض تصویر و ویدئو تمرینات ورزشی است
 • امکان ویرایش، حذف و یا اضافه کردن به تصاویر و ویدئو ها در نرم افزار وجود دارد
 • امکان ارائه خروجی های word و pdf برای ارسال کردن فایل تمرین برای مراجعین وجود دارد
 • بخشی با عنوان پروفایل ،برای دسترسی مراجعین به برنامه تمرین طراحی شده توسط مربی، در نظر گرفته شده است
 • مراجعین می توانند تصاویر و حرکات برنامه های تمرین تنظیم شده توسط مربی خود را در پروفایلشان ببینند
 • مراجعین می توانند در جلسات مختلف عکس و تصاویر خود را با زاویه های مختلف برای مربی آپلود نمایند
 • بخشی برای تجویز مکمل در نرم افزار در نظر گرفته شده است
 • مکمل های پیش فرض در نرم افزار در نظر گرفته شده اند
 • مربی امکان افزودن مکمل و ویرایش و حذف آن ها را دارد
 • مکمل ها با لگو و یا مشخصات مربی به صورت نسخه قابلت پرینت دارند
 • امکان تنظیم نقش های مختلف با امکان تنظیم دسترسی آن ها (مربی اصلی ، سایر مربیان ، مراجعین)

درنرم افزار در نظر گرفته شده است

 • در صورت تمایل این ماژول به نرم افزارهای رژیم درمانی شرکت سلاک طب هم قابلت اتصال دارد و مربی میتواند برنامه رژیم غذایی نیز برای مراجعین خود تنظیم کند

شما میتوانید کلیه نیازهای باشگاه خود اعم از تنظیم برنامه تمرین –تجویز مکمل و ارائه رژیم غذایی را با نرم افزارهای برنامه تمرین و رژیم درمانی سلاک طب به راحتی مدیریت کنید.

طراحی برنامه تمرین به صورت آنلاین و آفلاین با امکان دسترسی مراجعین برای مشاهده برنامه تمرین و حرکات

 

 • در این نرم افزار شما برای هر فرد می توانید تشکیل پرونده بدهید
 • جستجوی پرونده ها بر اساس روش های مختلف امکان پذیر است (نام خانوادگی ، کدملی و..)
 • در این نرم افزار بخشی برای طراحی برنامه تمرین در نظر گرفته شده است
 • بر اساس تمرین های موجود در نرم افزار شما می توانید تمرینات پیش فرض مختلفی را طراحی نموده و از برنامه های پیش فرض تان برای افراد استفاده کنید به عنوان مثال (بدنسازی بانوان مبتدی-آقای مبتدی و...)
 • نرم افزار دارای بانک پیش فرض تصویر و ویدئو تمرینات ورزشی است
 • امکان ویرایش، حذف و یا اضافه کردن به تصاویر و ویدئو ها در نرم افزار وجود دارد
 • امکان ارائه خروجی های word و pdf برای ارسال کردن فایل تمرین برای مراجعین وجود دارد
 • بخشی با عنوان پروفایل ،برای دسترسی مراجعین به برنامه تمرین طراحی شده توسط مربی، در نظر گرفته شده است
 • مراجعین می توانند تصاویر و حرکات برنامه های تمرین تنظیم شده توسط مربی خود را در پروفایلشان ببینند
 • مراجعین می توانند در جلسات مختلف عکس و تصاویر خود را با زاویه های مختلف برای مربی آپلود نمایند
 • بخشی برای تجویز مکمل در نرم افزار در نظر گرفته شده است
 • مکمل های پیش فرض در نرم افزار در نظر گرفته شده اند
 • مربی امکان افزودن مکمل و ویرایش و حذف آن ها را دارد
 • لیست مکمل ها با لگو و یا مشخصات مربی به صورت نسخه قابلیت پرینت دارند
 • امکان تنظیم نقش های مختلف با امکان تنظیم دسترسی آن ها (مربی اصلی ، سایر مربیان ، مراجعین)

در نرم افزار در نظر گرفته شده است.

 • در صورت تمایل این ماژول به نرم افزارهای رژیم درمانی شرکت سلاک طب هم قابلت اتصال دارد و مربی میتواند برنامه رژیم غذایی نیز برای مراجعین خود تنظیم کند

شما میتوانید کلیه نیازهای باشگاه خود اعم از تنظیم برنامه تمرین –تجویز مکمل و ارائه رژیم غذایی را با نرم افزارهای برنامه تمرین و رژیم درمانی سلاک طب به راحتی مدیریت کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.