021-22232907

هشتمین کنگره مکمل های غذایی و رژیمی

شرکت سلاک طب در هشتمین کنگره مکمل های غذایی و رژیمی در غرفه سلاک طب میزبان شما عزیزان هستیم .

تاریخ برگزاری ۱۷ تا ۱۹ تیر ماه ۹۹

مکان برگزاری هتل المپیک تهران

اخبار
پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

پیاده سازی سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایران

هشتمین کنگره مکمل های غذایی و رژیمی

هشتمین کنگره مکمل های غذایی و رژیمی

مهار استرس در یک دقیقه

مهار استرس در یک دقیقه

ما را دنبال کنید

دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر

دریافت مشاوره رایگان