برای دانلود دموی نرم افزار مدیریت درمانگاه , درمانگاهی با تشکیل پرونده پزشکی NET. شما باید ابتدا فرم زیر را کامل کنید و سپس شروع به دانلود دموی نرم افزار نمایید .