برای دانلود دموی نرم افزار مدیریت مراکز رادیولوژی و سونوگرافی شما باید ابتدا فرم زیر را کامل کنید و سپس شروع به دانلود دموی نرم افزار نمایید .