برای دانلود دموی نرم افزار مدیریت درمانگاه, درمانگاهی سلاک طب NET. شما باید ابتدا فرم زیر را کامل کنید و سپس شروع به دانلود دموی نرم افزار نمایید .