نرم افزار ترک اعتیاد .Net

ssssقابليت ثبت پرونده فردي وپزشکي بيماران وخانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد وترک بيماران وثبت کليه اطلاعات فردي وخانوادگي بيمار
امکان ثبت ومحاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمارمتادون مربوط به وزارتخانه وقابليت تغييرآن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل  های وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت وگزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع وکامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبارمتادون

امکانات

مکان تهيه گزارش جامع مربوط به غيبت ها ومتادون برگشتي
داراي 2سطح دسترسي براي مدير وپرستار(مدير قابليت دسترسي به انبارمالي وانبارمتادون را دارد)
وجوددوره هاي درمان براساس استاندارد وزارت بهداشت
تعريف دوره هاي درمان جديد ودلخواه مانند دوره بوپرنورفين
تعريف مبالغ خدمات مانند ويزيت پزشک ,ويزيت روانپزشک دريافت دارو و..براي هر دوره درمان به صورت جداگانه
امکان ايجادانبار براي قراردادن دارو براي هر فرد
ايجادانباربراي پيگيري متادون ورودي وخروجي واستفاده آنها
ايجادصندوق حسابرسي واختصاص آن به بهيار وبقيه پرسنل
ايجادسطح دسترسي براي پرسنل مختلف
براي هر بيمار صورتحساب مجزا صادرشده ومعلوم است با چه کساني درکلينيک طرف حساب بوده است
امکان تعريف اختصار مبلغ ضمانت
امکان قسط بندي مبلغ کل دوره ومشخص نمودن بدهکاري وبستانکاري بيمار
ايجادفرم هاي پيگيري براي مددکار,ويزيت روانپزشک,آزمايش ها
تبديل اتوماتيک دوزدارودرهنگام دريافت داروها
قابليت ارسال پيامک کوتاه بين مراکز درماني جهت کنترل متادون دريافتي بيمار
امکان وقت دهي براي ملاقات بعدي بيمار وويزيت اوتوسط پزشک ويا روانپزشک
امکان ايجادکارتابل زمانبندي براي پزشک,روانپزشک  و..
امکان ايجادکارتابل براي بيمار
داراي قسمت روانشناسي وتشکيل  پرونده
وجود آزمون ها وتست هاي روانشناسي مثل تست کوپراسميت,خودپندارنده,اضطراب کتل و..
قابليت طراحي آزمون ها
قابليت ارسال پيامک کوتاه براي بيماران
قابليت تعريف تست ها ,گروه درماني ,خانواده درماني و..
نوع بانک اطلاعاتي SQL Server2005
زبان برنامه نويسي.Net
امنيت وپايداري بالاي برنامه
محيط اجرايي برنامهvista,seven,windows xp,windows2003
امکان تهيه پشتيبان به صورت اتوماتيک ودستي
امکان Server و کلاينت شدن
امکان  ايجاد تعداد نامحدود serverوكلاينت
سرعت بالا درمحيط شبکه

توضیحات

قابليت ثبت پرونده فردي وپزشکي بيماران وخانواده بيماران
ثبت سوابق اعتياد وترک بيماران وثبت کليه اطلاعات فردي وخانوادگي بيمار
امکان ثبت ومحاسبه متادون دريافتي بيماران
امکان تهيه آمارمتادون مربوط به وزارتخانه وقابليت تغييرآن
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به پروتکل  های وزارت بهداشت
امکان تهيه گزارش هاي مربوط به بهزيستي
امکان ثبت وگزارش گيري آزمايشات بيماران
امکان گزارش گيري جامع وکامل درآمد
امکان گزارش گيري از انبارمتادون

شماره پروانه نمایش وزارت ارشاد: 035114-03202-8

عکسهایی از فضای محصول

دانلود دموی نرم افزار

جهت دانلود دموی نرم افزار ترک اعتیاد .Net لطفا در قسمت زیر بر روی کلید "دانلود دمو" کلیک کنید.

دانلود دمو

محصولات مشابه (1)

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر یا سوال شما