صفحه دانلود ها

صفحه دانلود هادر این صفحه میتوانید نرم افزارهای مورد نیاز خود را دانلود کنید.

دانلود برنامه اتصال از راه دور Any desk :

http://cld12.cdn.p30download.com/p30dl-software/AnyDesk.Free.v3.5.0_p30download.com.rar?1504090034
Pass : www.p30download.com

دانلود برنامه اتصال از راه دور Supremo

https://www.supremocontrol.com/download.aspx?file=Supremo.exe&id_sw=7&ws=supremocontrol.com

دانلود برنامه اتصال از راه دور Team viewer

http://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe teamviewer

دانلود برنامه office

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42017

دانلود نرم افزار PDF Factory

http://pdffactory-pro.en.softonic.com/download?ex=SWH-1776.2

دانلود نرم افزار winrar

http://www.win-rar.com/predownload.html?&L=0

دانلود نرم افزار sql2008R2

 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30438

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر یا سوال شما