کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

اخبار سلاک طب

کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران

حضور شرکت سلاک طب در نخستین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران
26 -28 مهر ماه -اصفهان

ارسال شده در چهارشنبه 26 مهر 1396 ساعت 04:35:36 - مشاهده (422)

نظرات کاربران

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است

ارسال نظر یا سوال شما