اخبار و اطلاعیه های سلاک طب

News

10 درصد تخفیف تمدید پشتیبانی

به کاربرانی که یک ماه قبل از موعد مقرر پشتیبانی خود را تمدید نمایند به قید قرعه جوایز نفیس و ارزشمند اهدا می گردداز جمله : یک عدد لپ تاپ ، نرم افزارهای پزشکی و ده ها جوایز دیگر برای اطلاعات بیشتر ب...

پرتال پایش سلامت کارکنان

رژیم درمانی مستر دایت , پورتال پایش سلامت کارکنان تحت وب , پرونده پزشکی تحت وب ویژه پزشکان , مدیریت کنینیک و مرکز دندانپزشکی تحت وب , مرکز پیامک جایگزینی غذا , آموزش بیماریهای پوست صادرات نرم افزار...

افتتاح اولین نمایندگی خارج از کشور سلاک طب

افتتاح اولین نمایندگی خارج از کشور سلاک طب جهت فروش نرم افزارهای عربی و انگلیسی در امارات و به عنوان دریچه تکنولوژی دنیای عرب شرکت سلاک طب اولین مرکز را راه اندازی کرد. ما پرچمدار دانش پزشکی و مهن...